DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Kecovi - Strašice okr. Rokycany

 

 

          

 

  Rodina Anny Kecové provdané Šnepová pocházela ze Strašic okr. Rokycany.

 

 

Matriky obce Strašice jsou uchovány ve Státním archivu v Plzni.První matrika z této obce

matrika narozených – je datována od roku 1784 od tohoto letopočtu můžeme sledovat své předky kteří žili v tomto kraji.

 

V této první matrice pokřtěných jsou zápisy o narození dětí Ignaciuse Kece strážníka ze Strašic číslo domu 72 a Benikny Hudkové z Tejna.

Martina Kece hutníka ze Strašic číslo domu 16 a jeho ženy Ludmily Stužkové z Tejna.

Františka Kece kováře ze Strašic číslo domu 139 a jeho ženy Ludmily Ungrové ze Strašic.

Václava Kece hutníka z Tejna číslo domu 23 a Kateřiny Chybové z Tejna.

 

Také je zde zápis o narození nemanželského syna Anny Kecové dcery Ondřeje Kece číslo domu 81. Později provdána za Matěje Kunce kováře ze Strašic.

 

V první matrice oddaných je zápis o svatbě Ignaciuse a Františka.

 

 

 Kniha oddaných 1787 – 1794

 

             Ignacius Kec / psáno Koz /           a                Benikna Hudková

                   

   48 let,vdovec – strážník ve Strašicích            24 let,svobodná – dcera po + Václavu Hudkovi                                     

                                             Oddáni – 28.10.1788

 / matrika Strašice 20 snímek 3 /

 

 

 

V matrice zemřelých je roku 1799 zápis z čísla domu 139 o úmrtí Benikny manželky po

Jiřím Kecovi věk 70 let  / letopočet narození 1729 / Strašice 03 snímek 27.Letopočtem by odpovídalo že Jiří byl bratr Ondřeje.

 

Z těchto častých zápisů rodiny Kecovi můžeme předpokládat že tito naši předci zde žily,pracovali a zakládali rodiny již delší dobu před započetí vedení matrik.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                          Ondřej Kec – kovář ve Strašicích

 

Ondřej Kec výminkář zemřel 1799 / Strašice 03 snímek 27 / ve věku 70 let přibližný rok narození je tedy 1729 .

Roku 1806 zemřela Barbora vdova po Ondřeji Kecovi ve věku 75 let / Strašice 06 snímek 16 /

přibližný rok narození je 1731.

 

 

              Zjištěné děti – František

                                      Anna

                                      

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                            František  Kec       a       Ludmila Ungrová

                                         

                                   oddáni – 15.2.1789 Strašice

     / matrika Strašice 20 snímek 4 /

 

František byl synem Ondřeje Kece kováře ze Strašic.Ženich byl katolické víry,svobodný,

 26- letý mládenec.Rok narození je tedy přibližně okolo roku 1763.

 

Ludmila byla dcerou Antonína Ungra hutníka ve Strašicích. Nevěsta byla katolička,svobodná,

21-let.Rok narození okolo roku 1768.

 

 

 

             Strašice číslo domu 139

 

*1789 – Antonín / kniha Strašice 01 snímek 28 /

              okolo roku 1810 se oženil s Marií Annou Pechovou z Rožmitálu

*1791 – František + / Strašice 01 snímek 42 /

*1797 – František  / Strašice 03 snímek 6 /

 

*1799 – Barbora / Strašice 03 snímek 12 /

 

*1802 – Johana + / Strašice 05 snímek 13 /

*1804 – Josef / Strašice 05 snímek 29 /

 

*1807 – Johana / Strašice 05 snímek 55 /

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

            Antonín Kec                                  a                              Anna Pechová

 *1.8.1789 Strašice - + 26.4.1836 Strašice

 

                           oddáni – 1.2.1809 v Rožmitále pod Třemšíně

 / matrika Rožmitál pod Třemšínem – Starý Rožmitál 17 snímek 12 /

 

Antonín – syn Františka Kece kováře ze Strašic,svobodný,katolík 20 let,Strašice číslo domu 139

 

Anna – dcera po + Janu Pechovi hutníka z Rožmitálu č.142

 

Děti – * okolo roku 1811 Josefa – přesné narození nezjištěno

 

* 1813 Anna / Strašice 07 snímek 45 /

   28.5.1836 porodila nemanželského syna Josefa

   v roce 1839 provdaná za Antonína Poura

 

*1816 Marie - 1841 se jí narodil nemanželský syn který po porodu zemřel.

                     1842 se provdala za Ignace Kunce - řezníka ze Strašic

 

*1819 Antonín - 1844 se oženil s Marií Dvořákovou z Hůrek

 

*1823 Josef +

 

*1825 Josef

 

*Aloisia +

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                   Anna Kecová

 

                          * 29.11.1813 Strašice - +23.11.1873 Strašice

 

dcera Antonína Kece  a Anny Pechové měla 28.5.1836 nemanželského syna Josefa Kece

 

                        Antonín Pour             a                Anna Kecová

 

                                      oddaní – 4.6.1839 Strašice

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

          

                             Josef Kec                       a                  Barbora rozená Štokrová

      sirkář v Strašicích č. 107                                dcera Václava Štokra uhlíře a měšťana v Strašicích č.107

                                                                          a jeho manželky Barbory roz. Ungermanová ze Strašic  

                         * 28.5.1836 Strašice                                                         * 31.1.1843 Strašice

                                       Oddáni - 29.4.1872 Strašice

 

                    

                 děti -  6.5.1873 - Anna

                                 1874 - Barbora +

                          12.12.1875 - Barbora - + 30.4.1879

                           16.10.1878 - Antonín - + 3.12.1934

 

       Anna měla nemanželského syna Josefa nar.17.2.1893 Anně bylo 20 let.Otec dítěte v matrikách zapsán není ale podle vyprávění mojí prababičky vím že pracovala u jednoho statkáře ve Strašicích jako děvečka. S jejich synem měla tohoto chlapce.Statkářův syn se ale k otcovství nepřiznal a ujel do Ameriky. Po té Anna odchází do Plzně kde se roku 1899 provdá za Josefa Šnepa.

   

                            

 

          Anna Kecová se v Plzní kam odešla po narození nemanželského syna provdala za Josefa Šnepa.