DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Strnadovi - rod mého manžela

 

 

 

30.1.1650 byli oddáni Jan Novák a Dorota Kavková z Hrušovy Lhoty.Narodil se jim syn Vít Novák.

Zda je Vít synem těchto rodičů musím zjistit v archivu.

 

 

Vít Novák se 9.2.1687 oženil s Dorotou Brhelovou z Košic okr.Planá nad Lužnicí.Oddáni byli

v Plané Nad Lužnicí.

Tento Vít Novák se usadil se svojí ženou v obci Turovec spadající pod farní úřad Chýnov.

 

 

 


Jméno Strnad se v Turovci po třicetileté válce objevuje znovu až v r. 1682. Vystupuje tu Magdalena Strnadka jako kmotra při křtu dcery Tomáše Kazdy z Nové Vsi. O tři roky později je pokřtěno dítě Dorota, dcera Jiříka Strnada z Turovce.
Zda tato Magdalena Strnadka z Turovce je totožná s Magdalenou Strnadkou z Rodného, se nám již stěží podaří zjistit. Mohli bychom ji považovat za matku Jiříka.


Magdalena z Rodného byla kmotrou dítěti Martina Stejskala při křtu v březnu 1641, Jiřík o rok později kmotrem dítěte téhož Martina Stejskala. Jiřík by tedy musel být aspoň o 20 let mladší, než Magdalena, jestliže byl jejím synem. V případě, že mu tehdy bylo 20 let, bylo matce kolem čtyřiceti.


Nyní se přesuneme do Turovce. Zde se Jiříku a Kateřině Strnadovým narodila a pokřtěna byla 14. ledna 1686 dcera Dorota. Je to o 45 let později od doby, kdy byl Jiřík Strnad z Rodného za kmotra dítěti Martina Stejskala z Rodného.

Jestliže mu tenkrát bylo 20 let, nyní při narození dcery by mu bylo již 65 let. A to po této dceři přišlo ještě 6 dětí. Z této úvahy vyplývá, že je nepravděpodobné, že by se mohlo jednat o tutéž osobu, čili, že Jiřík z Rodného není totožný s Jiříkem z Turovce. Spíše bychom se mohli domnívat, že tu byla ještě jedna generace, která není v matrice zachycena a že turovecký Jiřík mohl být synem Jiříka z Rodného. U Magdaleny z Rodného a Magdaleny z Turovce však není vyloučeno, že se jedná o tutéž osobu, tj. matku Jiříkovu.

 

 A nyní se vraťme k Jiříkovi a jeho rodu v Turovci. Abychom měli jasný přehled o jeho rodině, resp. narozených dětech, uveďme v tomto soupise i již zmíněnou dceru Dorotu:

Tato dlouhá řada informací je z již zmíněné kroniky Václava Strnada.Začnu teď psát já abych uvedla mnou získané informace. Václav Strnad čerpal informace pouze z matrik narozených já jsem však prostudovala i matriky oddaných a zemřelých.Jsou tu určité odlišnosti.

 

 

Jak jsem již poznamenala v této době okolo roku 1687 do Turovce přichází Vít Novák.Nevím v jakém stavení se usadil ale později začal používat jméno STRNAD.Jak již bylo řečeno lidé si v té době mohli měnit příjmení.V tomto případě si asi Vít převzal jméno po chalupě kde se usadil.Takže tu máme dva Strnady Jiříka a Víta.Jak se však ukázalo podle jména matky jsme potomci Víta.

 

Děti Jiříka Strnada z Turovce – 8.1.1685 se oženil s Kateřinou Havlíkovou s

                                                   Plané nad Lužnicí /svatba tamtéž /

 

- 14.1.1686 – Dorota – zemřela 22.1.1686 v 8 dnech

- 10.12.1686 – dvojčata – Mikoláš,Tomáš

- 15.2.1688 – Matěj

- 23.2.1690 – Mariana – zemřela 29.1.1691

- 16.4.1691 – Jakub

Po tomto porodu 18.4.1691 umírá první manželka

 

2.7.1691 se Jiřík podruhé oženil s Kateřinou Houdkovou – svatba opět v Plané nad luž.

 

- 31.8.1692 – Matouš

Od roku 1692 se již v matrikách jméno Jiřík Strnad nevyskytuje.Je možné že již žádné jiné děti neměl a do matrik nebylo co zapisovat.Ale je také možné že se z Turovce odstěhoval.

Objevuje se Vít Novák, jinak Strnad. V matrice je uveden dvakrát jako Vít Novák, pak jako Vít Novák - jinak Strnad a dále pak už jen jako Vít Strnad. Následují zápisy ze křtů jeho dětí.

Děti Víta Nováka – Strnada  - syn Jana Nováka a Doroty Kavkové odd. 20.1.1650 

                                                 z Hrušovy Lhoty

       oddán 9.2.1687 s Dorothou Vrhelovou z Košic dcerou Matěje Vrhla

 

- 6.11.1689 – Martin – matka Dorota

- 10.8.1693 – Bartoloměj –matka Dorota

- 18.7.1695 – Anna – matka Dorota

- 8.9.1697 – Matouš – matka Dorota

- 22.4.1700 –Rozina – zemřela roku 1703 – matka Dorota

 

 

18. 8.1700 zemřela  první manželka Dorota

 

 

 Děti z druhého manželství s Marianou ?/Krch,nebo Koch/ uzavřený 11.1.1701

 

- 8.9.1701 – Václav – matka Mariana

- 25.1.1703 – Pavel – matka Mariana

- 21.2.1704 – Rozina – matka Mariana

- 5.1.1706 – Dorota – zemřela 24.5.1732 – matka Mariana                                                            

- 20.11.1707 – Ondřej –  matka Mariana -1734 se oženil s Urshulou Schodkovou.

                                                                                                                    

- 5.6.1710 – Vít – matka Mariana - roku 1744 se oženil s Maria Anna Wokurkova

- 21.2.1712 – Matěj – matka Mariana - zemřel 13.4.1725 ve věku 14 let

- 17.11.1714 – dvojčata – Tomáš,Kateřina – Kateřina zemřela 18.1.1716

- 4.3.1717 – Kateřina – roku 1742 se provdala za Jakuba Schmeykala

 

Vít Novák – Strnad zemřel 4.4.1728

 

 

A máme tady problém který z Tomášů je další náš předek.Je mezi nimi rozdíl 28 let.V době kdy měl podle matrik děti Tomáš Strnad se zapisovalo pouze jméno dítěte,jméno otce ,jméno matky a kmotrové.

Pro příklad uvádím zápis o narození Tomášova syna Matěje:

Matěj 27.1.1741 Otec Tomáš Strnad,matka Rozina,poddaní panství Strov.

Jak je vidět zápisy v té době byli velice strohé žádný zápis o pra rodičích tak jen velice těžko zjistíme který z Tomášů patří do naší linie.

Děti Tomáše Strnada narozeného – 10.12.1686 syn Jiříka

                                                       - 17.11.1714 syn Víta Nováka - Strnada

                                                   

Děti Roziny Havlíkové

- 27.1.1741 – Matěj – oženil se s Terezií Markvartovou a odstěhoval se do Nové Vsi

- 18.9.1742 – Kateřina

- 21.10.1744 – Magdalena – 1774 provdána za Jana Kavzu z Turovce 8

- 8.7.1746 - Jan

- 6.9.1747 – Václav – zemřel 1747 v 10 dnech

- 30.9.1749 – František

- 21.2.1752 – Rozina

 

 Syn Marie Anny Sedláčkové

- 25.2.1754 – Josef – 1785 se oženil s Annou Budařovou

 

Děti Marie Brožkové

- 10.11.1755 – Martin – 1779 se oženil s Kateřinou Kadlečkovou a odstěhovali se do Zahostic

-16.7.1758 – Jakub -1794 se oženil s Marianou ?

- 16.2.1761 – Jiří – 1786 se oženil s vdovou Annou Kalašovou z Mašoviny

 

Dítě Marie Semrádové

- 16.6.1763 – Jan

 

U těchto dvou dětí opět zapsána matka Marie Brožková

- 13.4.1766 – Vít

- 8.8.1770 – Anna – zemřela 10.5.1772

Můžeme se jen dohadovat:při narození prvního dítěte by Tomášovi synu Jiříka bylo 55 let a u narození posledního dítěte by mu bylo 84 let.Naopak Tomášovi synu Víta by při narození prvního dítěte bylo 27 let a u narození posledního dítěte 56 let.

Ale jak sami vidíte jsou tu 3 manželky Rozina Havlíková,Marie Anna Sedláčková a Marie Brožková.Také se u Jana objevuje jako matka Marie Semrádová.Jak jsem zjistila chyba ve jménu nebylo v té době nic neobvyklého zapisovatelé v tom měli asi pěkný zmatek.Zápisy se prováděli po určité době jak měl asi farář nebo ten kdo do matrik zapisoval čas. Také to může být zkomolenina jména Sedláčková.Dá se však předpokládat že v Turovci žily oba a už těžko zjistíme ke kterému dítěti patří který Tomáš.

Nicméně v Turovci  jsem našla zápis o úmrtí jen jednoho Tomáše Strnada – 10.9.1794

 

 

Poznamenejme také, že jsme v době, kdy vládla Marie Terezie, že je to doba vrcholu rekatolizace obyvatelstva, což se projevovalo např. i v matričních zápisech zaváděním latiny.

 

Matriky jsou sice psány nadále švabachem, ale převažuje již latina, čímž se dále zvyšují potíže při čtení těchto zápisů. Jsou latinizována zvláště jména obcí. Nová Ves je uváděna zásadně jako „Neo Pago“, nebo Novus Pagus, ostatním se dávají latinské koncovky (Chegnovio, Kladorubio atd.). Také jména a příjmení jsou někdy latinizována.

 

 

To je skoro vše co jsem potřebovala z kroniky Václava Strnada.Ten se vydává po linii rodu v Turovci.My se však vydáme směrem k Záhosticím kam se přiženil další syn Tomášovo Martin.Byl to asi vnuk Vítův. Při jeho narození bylo otci 41 naopak Tomášovi synu Jiříka by bylo 69 let tak předpokládejme že to byl Vítův vnuk.

 

 

MARTIN STRNAD

Narozen 10.11.1755 v Turovci syn Tomáše Strnada a Marie roz. Brožková strkovští poddaní

Kmotři při křtu – Jiří Wlizek – Chýnov

                             Matěj Žadoň – Planá

                            Anna Jelínková – Chýnov

 

26.ledna 1779 se oženil s Kateřinou roz. Kadlečková ze Zahostic 11.Na tomto statku Martin žil a hospodařil až do své smrti.

Zápisy o křtu dětí Martina Strnada:

*20.ledna 1782 se narodila dcera- Maria- v Záhosticích č.11.Otec Martin zapsán    jako sedlák.Matka Kateřina.Kmotři Rozina Krchová ze Zahostic,Johan Wokurka primathujas,Catarina Strakatá z Chýnova.

*29.srpna 1784 – Václav – v Záhosticích č. 11.Kmotři – Johan Wokurka a Rozina     Krchová.   Matka Kateřina.Zemřel 3. února 1787 – utopil se doma na rybníce.

*18.února1787 – Johanes / Jan /- v Záhosticích č. 11.Matka Kateřina.O Janovi se ještě zmíníme.

*14.června 1789 – Anna -  v Záhosticích č. 11.Matka Kateřina.

*3.července 1792 – Barbora – v Záhosticích č. 11.Matka Kateřina

*25.října 1795 – Kateřina – v Záhosticích č. 11.Matka Mariana.Kateřina zemřela 6. listopadu 1795 ve 14 dnech.

*27. prosince 1797 – Kateřina –v Záhosticích č. 11. Matka Mariana Kateřina podle matrik měla 2 nemanželské syny . 19.července 1821 Jakuba.27. dubna 1829 Josefa.

*12.února 1800 – Rozalin -  v Záhosticích 11. Matka Mariana.

28.4.1812 se znova oženil s Annou dcerou Jiříka Býlka

*11.dubna 1813 mrtvě narozený chlapec. Matka Anna

*22.května 1814 je zápis o dalším mrtvě narozeném synovi . Matka Anna.

*25. října 1820 – František – Matka Anna. Zemřel 7. března 1839 ve věku 8 let.

 

*8. září 1823 Ludmila. Matka Anna.

 

 

 

Martin měl tedy 12 dětí z toho 5 chlapců a 7 děvčat.7 dětí zemřelo již v dětském věku a z chlapců zůstal pouze Jan z čehož vyplývá kdo po Martinovi převzal hospodářství. Martin byl třikrát ženatý. První manželka Kateřina zemřela 16.února 1793 ve věku 28 let měli spolu 5 dětí. Druhá manželka Mariana zemřela 18.ledna 1811 ve věku 48 let porodila Martinovi 3 děti. Anna třetí žena zemřela 4. dubna 1841 ve věku 60 let a přežila svého manžela o 5 let.

Martin zemřel 18. října 1836 v Záhosticích č. 11.

Martin zplodil svoje první dítě v 27 letech a poslední se narodilo když mu bylo 68 let. Při zápisu u dětí s třetí ženou Annou je v matrikách již zapisován jako výminkář. Když trošku zapřemýšlíme tak když si bral Annu mezi rokem 1821-1813 tak jeho první děti už byli dospělí. O tom také svědčí zápisy v matrikách při narození dětí z tohoto manželství se tam již objevují zápisy o  narození jeho vnoučat.

 

V knize poddaných Chýnovského velkostatku  v Zahosticích č. 11 je první záznam z roku 1782 kdy na této adrese začínají působí Martin Strnad 25 let a Kateřina jeho žena 21 let.

V roce 1778 je na této adrese zapsán Josef Šefchik s rodinou tak je velmi pravděpodobné že tento grunt opustil a Martin zde začal hospodařit.

 

Není nutné zapisovat každý rok z knih poddaných postupně jsou tam připisovaný jejich děti.Jen pro zajímavost uvedu nějaké zápisy:

V roce 1802 jsou jako poddaní v Záhosticích číslo 11:

Martin Strnad 47 let

Manželka Mariana 42 let

Syn Johann 16 let

Anna 15 let

Barbora 12 let

Catharina 6 let

Rosalie 5 let

Jak je vidět vrchnost měla v tomto velký pořádek a přehled kdo na jeho panství hospodaří a hlavně platí daně.

 

 

Ale už v roce 1814 je zde zapsán Jan s manželkou a dcerou Marianou.Je tedy jasné že po svatbě hospodářství Martin předal Janovi.

 

 

Jan a Kateřina roz. Prokopová uzavřeli manželství 25.dubna 1812. V roce 1810 je jako gruntovník zapsán Martin s rodinou.

Kateřina byla dcerou Josefa Prokopa sedláka z Nové Vsi a Kateřiny roz. Smejkalová ze Smyslova.

 

Děti Jana a Kateřiny

*15. května 1813 –Mariana -      zemřela 11. dubna 1815 ve 2 letech

*15 .1815 – Anna – provdaná do Mašovic za Matěje Hanouska

*1818 – Kateřina -        v roce 1840 měla nemanž. syna Jana později roku 1842 se provdala  za Jana Krcha ze Zahostic

*1. dubna 1820 – Matěj -     později převzal jako prvorozený syn statek v Zahosticích č. 11

*8. října 1820 – Martin –     v knize poddaných není zapsán takže asi zemřel

*10. listopadu 1823 – Jan -     tento syn nás později bude velice zajímat.

*25. dubna 1826 – Barbora – v roce 1846 měla nemanž. dceru Marii která zemřela

*29. června 1828 – Marie –

*27. listopadu 1830 – František –   zemřel 1839 v 8 letech

*6. října 1833 – Josef –

 

 

Jan měl s Kateřinou 10 dětí a žili spolu celý život až do jejich smrti. Kateřina zemřela 14. března 1867 v Zahosticích č.11 a Jan 18 srpna 1869 tamtéž.

 V knize poddaných v Zahosticích se v roce 1820 objevuje Václav Strnad se svou ženou Marianou byl to syn nejstaršího syna Tomáše který se přiženil do Nové Vsi.Přistěhovali se na adresu Zahostice č.5

Jak jsme se již zmínily hospodářství v Záhosticích č. 11 převzal prvorozený syn Matěj.Na tomto statku s ním hospodařil i jeho bratr Jan se svou rodinou.V matrikách jsou oba zapisováni jako sedláci.Jan později jako podruh a Matěj jako gruntovník.

 

 

Zaměříme se však na Jana který se 5. května 1858 oženil s Annou roz. Radostová.

Anna byla dcerou Václava Radosty chalupníka z Radenína a Kateřiny roz. Hanouskové z Bítova.

 

Děti Jana a Anny

*14.ledna 1856  - Jan – Narodil se v Radeníně jako nemanželský ale za otce se přihlásil Jan Strnad.Je však zajímavé že se jmenoval Radosta a ještě jeho dcera se narodila jako Radostová . Přepsáno jméno bylo až v roce 1885.Ale ať to bylo jak chtělo za otce byl zapsán Jan.

*12 prosince 1858 – Václav -  zemřel 1863 v 5 letech

*6. května1862 – František –

*1.února 1867 – Matěj –

*23. dubna 1871 – Vojtěch –

Jan a Anna žili v Zahosticích č. 11.

Jan zemřel 5. srpna 1891 ve věku 67 let výminkář  a manžel Anny roz. Radosta pohřben na novém osadním hřbitově v Chýnově.

Bohužel matriky které bych potřebovala pro studování těchto dětí jsou v této době ještě uloženy na úřadě v Chýnově a jsou ještě takzv. živé budou zveřejněny až po roce 2024 tak na fakta si budeme muset ještě počkat.Budu už vycházet z pamětí dnes žijících Strnadů protože syn Jana Strnada František je dědeček mého manžela a jeho bratrů a sestry.Mezi tím proběhli 2 světové války.

 

 

Okolo roku 1900 je jméno Strnad v této oblasti velice rozšířené.Toto jméno se objevuje v Chýnově, Kloužovicích, Záhosticích, Turovci, Nové vsi u Chýnova, Mašovicích,a to ještě nepočítám dcery které se provdali a získali tím jiná příjmení ale jistě víme že jsou to všichni potomci buďto Jiříka Strnada a nebo Víta Nováka – Strnada.

 

Z rodného listu manželova otce se jim narodil

*5. srpna 1886 – František – v Chýnově

Jestli měli Jan a Barbora další děti na to si musíme počkat.

 

 

František se okolo roku 1900 oženil s Marií roz. Enzlová nar. 21 února 1882

Marie byla nemanželskou dcerou Marie Enzlové dělnice ve Vídni ostatní neznámo.

František se narodil v Chýnově a byl synem Jana v té době dělníka v Chýnově.

 

Později se přestěhovali do Plzně.Bydleli na Doubravce u konečné trolejbusu č. 16  /dnešní konečné v roce 2011/v rodném listu svého syna je uveden jako listonoš v Doubravce.Podle vyprávění a fotografií měl špeditérství.František zemřel 10.prosince 1943 v Plzni. Podle vyprávění byl první zemřelí v Plzeňském trolejbuse.Marie zemřela 28. května 1953 v Plzni.

 

 

 

Františkovi a Marii se narodily 4 děti:

*Marie provdaná Váňová měla 2 syny

*Ludmila provdaná Peroutková také měla 2 děti

 

 

*Růžena provdaná Chybová v manželství se jí narodily 2 děti 

 

 

 

*7. prosince 1922 se v Plzni manželům Strnadovým narodil syn Jan.Vyrůstal v Plzni se svými rodiči a sestrami. V roce 1939 když začala 2.světová válka bylo Janovi 17 let a jako většina mladých v té době byl nasazen na nucené práce do Německa.Zde se seznámil se svojí budoucí ženou Vlastou Vaiglovou nar.24. července 1928 v Malešově – Týništi,okr. Kutná Hora dcerou Václava Vaigla a Marie roz. Karlovcová.

 

 

 

Marie Strnadová zemřela 28.5.1953 v Plzni

František zemřel 10.12.1943 v Plzni

 

 

 

Jan a Vlasta byli oddáni …………………a bydleli v Aši.V Aši se jim narodili 3 synové.Jan pracoval u státních drah jako vlakvedoucí.Později se přestěhovali do Heřmanovi Hutě kde se jim ve Stodě narodil ještě jeden syn.Vlasta pracovala ve sklárně jako třídička.

 

 

 

Děti Jana Strnada a Vlasty Vaiglové

 

 

 

- 23.5.1949 se v Aši narodil syn Jan

 

- ………….. se v Aši narodil syn Vlastimil

- …………...se v Aši narodil syn Jiří

3.2.1965 se ve Stodě narodil syn Petr

 

 

Vlasta Strnadová zemřela 24.1.1976 v Heřmanově Huti pohřbena v Plzni. Synovy Petrovy bylo teprve 12 let,po určitou dobu bydlel u svého bratra Vlastimila v Bítově a po té se odstěhoval do Plzně k otci a jeho druhé manželce. Jan se podruhé oženil ………

S Hanou roz………………. Poprvé provdanou Pavel.Z prvního manželství měla již 2 děti Martinu a Petra. S Janem se jim již před svatbou narodil:

 

 

- …………..se v Plzni narodil syn Radek

 

se v Plzni narodila dcera Ivana.